Together Detachering

Together Detachering

AenF Partners heeft de heer Sytze Baarda, oprichter van Together Detachering B.V., ondersteund bij het realiseren van een MBO-transactie.

Together is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag naar ICT-personeel vanuit het bedrijfsleven en aanbod vanuit de arbeidsmarkt. Together is gevestigd in Amsterdam en levert gekwalificeerde professionals voor zowel tijdelijke als vaste posities. Vanaf september 2019 zijn de aandelen overgedragen aan de heer Han Los; tot die tijd actief als sales manager binnen Together Detachering.

De werkzaamheden van AenF Partners bestonden onder meer uit het maken van financiële analyses, opstellen financieringsmemorandum en het voeren van de onderhandelingen.

Onze partners