< Terug naar referenties

Together Detachering

AenF Partners heeft de heer Sytze Baarda, oprichter van Together Detachering B.V., ondersteund bij het realiseren van een MBO-transactie.

Together is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag naar ICT-personeel vanuit het bedrijfsleven en aanbod vanuit de arbeidsmarkt. Together is gevestigd in Amsterdam en levert gekwalificeerde professionals voor zowel tijdelijke als vaste posities. Vanaf september 2019 zijn de aandelen overgedragen aan de heer Han Los; tot die tijd actief als sales manager binnen Together Detachering.

De werkzaamheden van AenF Partners bestonden onder meer uit het maken van financiële analyses, opstellen financieringsmemorandum en het voeren van de onderhandelingen.

September 2019

Together Detachering

Verkoop

Verkoper

July 2020

Sanare Zorg & Welzijn

Sanare Zorg & Welzijn 

June 2020

Henri Bloem

Henri Bloem

June 2020

Gebr. van Langen

Gebr. van Langen

April 2020

Frigolanda

Frigolanda

March 2020

BeeSmart

BeeSmart