Diensten

Management Buy-Out (MBO)

Bij een Management Buy Out (MBO) wordt de onderneming overgenomen door het huidige management. Het MBO proces kent bijzondere kenmerken doordat er een bestaande relatie is tussen de koper (werknemer) en de verkoper (werkgever). Vooraf dienen dan ook duidelijke afspraken te worden gemaakt over de wijze van insteek van het MBO proces. 

Een bepaald bedrijfsonderdeel behoort niet meer tot de kernactiviteiten van uw onderneming, u dient een bepaald bedrijfsonderdeel af te stoten om met uw onderneming verder te groeien of er is binnen de familie geen opvolging voorhanden, het zijn enkele voorbeelden waar een verkoop aan het management een uitkomst kan bieden. 

Ondanks dat een MBO niet altijd het financieel hoogst haalbare voor de verkoper oplevert, is een MBO vaak wel een goede optie. Het zittende management kent de onderneming namelijk doorgaans immers door en door en is ook een belangrijke waardebepalende factor voor de onderneming. Het peilen naar de ideeën van het management over een MBO is dan ook van belang indien het moment van verkoop van het bedrijf aan de orde komt.

Voor het management is een MBO de mogelijkheid om het eigen ondernemersschap te ontplooien, zij kent de onderneming en markt immers als geen ander. Bij een MBO komen zaken als het samenstellen van een uitgebalanceerd management team, het opstellen van een solide businessplan en uiteindelijk de financierbaarheid van de transactie kijken. De ervaring leert dat MBO trajecten (pro) actief en gestructureerd aangepakt dienen te worden. 

AenF Partners heeft de laatste jaren vele MBO’s succesvol begeleid en opgetreden aan zowel de verkoperszijde als de koperskant.

Onze partners