Diensten nl

Management Buy-In (MBI)

Bij een Management Buy In (MBI) koopt een ervaren manager (een deel van) de aandelen van een onderneming en gaat vervolgens het management van de onderneming voeren.  

Het MBI proces is vaak een tijdrovend en lang proces. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat u een duidelijk profiel heeft van de onderneming die u over wilt nemen. Daarnaast dienen de financieringsmogelijkheden tijdig duidelijk te zijn, u dient bereid te zijn zelf ook financiële middelen te investeren. 

Wij kunnen u begeleiden bij het vinden van de juiste onderneming en het realiseren van de transactie. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de kosten aanvaardbaar te houden blijkt in de praktijk dat de MBI kandidaat de werkzaamheden in de beginfase veelal zelfstandig uitvoert. Daarbij begeleiden wij u onder andere met het uitzetten van het zoekprofiel in ons netwerk, het arrangeren van mogelijke financieringsbehoefte, het voeren van onderhandelingen en coördinatie van de contractuele afwikkeling.

Onze partners