Diensten

Speciale Diensten

Distressed M&A
Door onverwachte omstandigheden kan (een onderdeel van) uw onderneming in zwaar weer belanden. Surseance of zelfs faillissement dreigen in een dergelijk geval en u dient snel een strategische keuze te maken om uw onderneming uit deze 'vijf voor twaalf' situatie te redden.
In zulke ongewenste situaties kan additioneel extern kapitaal of verkoop van (een deel van) de onderneming de oplossing bieden. Het zijn gecompliceerde trajecten waarin snelheid geboden is.
AenF Partners heeft meerdere 'vijf voor twaalf' situaties, ook wel Distressed Mergers & Acquisition (DM&A), succesvol begeleid. Door goede contacten met financiers, banken, curatoren, juristen en strategische partijen in de markt kan de dienstverlening van AenF Partners voor u in deze ongewenste situatie uitkomst bieden.

Waardebepaling bij geschillenprocedures
In situaties dat scheidende aandeelhouders het niet eens kunnen worden over de prijs / waarde van de aandelen en ze lijnrecht tegenover elkaar staan, kan een onafhankelijk advies van een waardebepalingsdeskundige de uitkomst bieden.
AenF Partners is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en heeft deskundige waardebepalingsspecialisten met ruime ervaring in geschillenprocedures in huis. Als Register Valuator is de waardebepalingsspecialist onderworpen aan de van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels.
De directie van AenF Partners is dan ook regelmatig benoemd als onafhankelijk deskundige door rechtbanken en voorzitters van Kamers van koophandel voor de bepaling van de waarde van een aandelenpakket.
Door middel van heldere afspraken, nauwkeurige rapportages en een objectieve professional judgement staat AenF Partners in voor een onafhankelijk en professioneel oordeel.

Onze partners