Marindex

Marindex

Marindex is een full service groothandel op het gebied van klein inventaris voor tijdelijke huisvesting. Het assortiment bestaat uit een breed totaalpakket aan huishoudelijke artikelen.

De klanten bestaan uit recreatiebedrijven, shortstay, studentenhuisvesting, arbeidsmigrantenhuisvesting, crisisopvang en begeleid wonen.

AenF Partners heeft de aandeelhouder van Marindex begeleid bij de verkoop van de onderneming aan de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. De werkzaamheden bestonden onder meer uit financiële analyses, het opstellen van het informatiememorandum, het voeren van onderhandelingen en het coördineren van zowel het boekenonderzoek als de contractuur.

Klik hier voor het persbericht.

Onze partners