Lexima

Lexima

Per 1 januari 2020 is de heer Kleintjens teruggetreden als algemeen directeur en eigenaar van Lexima. Hij wordt opgevolgd door Falk Beerten; directeur-eigenaar van Sensotec.

Lexima is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die iedereen met een lees- of schrijfprobleem wil helpen om succesvol te zijn op school, op het werk of in de vrije tijd. Lexima is de grootste leverancier van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie en technologische oplossingen ter voorkoming van leesproblemen. 

Sensotec is een toonaangevend Belgisch bedrijf dat voor de internationale markt hulpmiddelen ontwikkelt voor mensen met visuele problemen of leesproblemen zoals dyslexie. Lexima en Sensotec werken al jaren nauw samen en vullen elkaar uitstekend aan.

Onze partners