banner

Diensten


AenF Partners is een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist.

Diensten

Speciale Diensten

Distressed M&A
Door onverwachte omstandigheden kan (een onderdeel van) uw onderneming in zwaar weer belanden. Surseance of zelfs faillissement dreigen in een dergelijk geval en u dient snel een strategische keuze te maken om uw onderneming uit deze 'vijf voor twaalf' situatie te redden.

In zulke ongewenste situaties kan additioneel extern kapitaal of verkoop van (een deel van) de onderneming de oplossing bieden. Het zijn gecompliceerde trajecten waarin snelheid geboden is.
AenF Partners heeft meerdere 'vijf voor twaalf' situaties, ook wel Distressed Mergers & Acquisition (DM&A), succesvol begeleid. Door goede contacten met financiers, banken, curatoren, juristen en strategische partijen in de markt kan de dienstverlening van AenF Partners voor u in deze ongewenste situatie uitkomst bieden.

Waardebepaling bij geschillenprocedures
In situaties dat scheidende aandeelhouders het niet eens kunnen worden over de prijs / waarde van de aandelen en ze lijnrecht tegenover elkaar staan, kan een onafhankelijk advies van een waardebepalingsdeskundige de uitkomst bieden.

AenF Partners is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en heeft deskundige waardebepalingsspecialisten met ruime ervaring in geschillenprocedures in huis. Als Register Valuator is de waardebepalingsspecialist onderworpen aan de van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels.

De directie van AenF Partners is dan ook regelmatig benoemd als onafhankelijk deskundige door rechtbanken en voorzitters van Kamers van koophandel voor de bepaling van de waarde van een aandelenpakket.

Door middel van heldere afspraken, nauwkeurige rapportages en een objectieve professional judgement staat AenF Partners in voor een onafhankelijk en professioneel oordeel.

February 2020

Verkoop Klimbos Nederland

Klimbos Nederland

AenF Partners heeft de oprichters en aandeelhouders van Klimbos Nederland bijgestaan bij de verkoop van de onderneming aan de 4est. 

Klimbos Nederland is de specialist op het gebied van klimparadijzen in bosrijke omgevingen. Jaarlijks ontvangt het Klimbos zo’n 100.000 gasten. De onderneming heeft vier verschillende locaties verdeeld over Nederland. In 2009 is de eerste locatie geopend op de Veluwe.

AenF Partners heeft de aandeelhouders succesvol begeleid bij het gehele verkooptraject. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het maken van financiële analyses, het zoeken van overname kandidaten, opstellen informatiememorandum, coördineren van het boekenonderzoek en het voeren van de onderhandelingen.

February 2020

Verkoop Sellvation Marketing

Sellvation Marketing

AenF Partners heeft de oprichters en aandeelhouders van Sellvation Marketing bijgestaan bij de (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming aan de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Sellvation levert software en diensten voor data-driven marketing en marketing automation.

Hierbij vertalen zij ‘Big Data’ naar relevante inhoud voor e-mailnieuwsbrieven en landingpages. De onderneming ondersteunt haar klanten op het gebied van marketing automation met softwarepakketten die via API’s te koppelen zijn aan systemen van derden (zoals webshop- en kassasystemen). 

AenF Partners heeft de aandeelhouders succesvol begeleid bij het gehele verkooptraject. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het maken van financiële analyses, het zoeken van overname kandidaten, opstellen informatiememorandum, coördineren van het boekenonderzoek en het voeren van de onderhandelingen.

February 2020

Cleanprofs

Cleanprofs

 

January 2020

Hofstaete

Verkoop

Verkoper

Hofstaete

AenF Partners heeft Marinus Kreuze, oprichter en eigenaar, bijgestaan bij de verkoop van Hofstaete aan De Goudse. Hofstaete is de ontwikkelaar van het verzekeringsplatform HIP Next – Hofstaete Internet Platform, waarmee verzekeringsflows optimaal worden gestroomlijnd en ondersteund. Zowel adviseurs en verzekerden als acceptanten en schadebehandelaars maken gebruik van het platform.

Het platform is voor De Goudse al jarenlang een cruciale factor. Met de overname is essentiële kennis voor de toekomst geborgd en kan gezamenlijk worden gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform.

AenF Partners heeft de heer Kreuze succesvol begeleid bij het gehele verkooptraject. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het maken van financiële analyses, opstellen informatiememorandum, coördineren van het boekenonderzoek en het voeren van de onderhandelingen.

Klik hier voor het persbericht.

January 2020

Innovative Fresh

Verkoop

Verkoper

Innovative Fresh