foto van Ward-Foto-LinkedIn-v3.png

Adviseur

Ward Sleutjes

Ward heeft zijn Master in Finance behaald aan de Universiteit van Tilburg. Als onderdeel van zijn studie heeft hij een semester in Australië gestudeerd aan de Macquarie University te Sydney. Daarnaast heeft Ward tijdens zijn Master een bestuursfunctie (penningmeester) bekleed bij de studenten voetbalvereniging TSVV Merlijn. Hier was hij onder andere verantwoordelijk voor de financiële planning met betrekking tot het lustrum. Ward is per februari 2022 in dienst getreden bij AenF Partners als stagiair en is in juni 2022 begonnen als adviseur. 

Ward is woonachtig te Utrecht, in zijn vrije tijd gaat hij graag zeilen, schaatsen en golfen.

Our partners